Inženýrské sítě

Do širokého spektra našich činností patří i realizace inženýrských sítí. Rozsah činností sahá od konzultace s investorem, zhotovení projektu, přes vlastní výstavbu, opravu či rekonstrukci, až po projednání se státními či obecními institucemi, vlastníky dotčených sítí, objektů nebo prostor.

Do celkové nabídky inženýrských prací zahrnujeme realizaci

  • vodovodních řadů;
  • kanalizací (dešťových, splaškových, chemických aj.);
  • odvodňovacích systémů;
  • plynovodů;
  • horkovodů;
  • elektropřípojek;
  • přeložek všech výše uvedených inženýrských sítí.

Inženýrské sítě provádíme rychle a efektivně včetně všech návazných činností, jako jsou:

  • zemní práce spojené s výstavbou či přeložkou inženýrských sítí;
  • geodetická zaměření provedených prací;
  • finální pokládky dlažeb, živičných či betonových povrchů.

Kontaktujte nás

SPA and SPA, spol. s r.o.
Tržiště 372/1
118 00 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 26235765

Tel.: +420 777 723 737
E-mail: info@spaandspa.cz

Najít na mapě